Home Care

U beschikt over een verouderde versie van flash.
Download hier kosteloos de nieuwste versie.

Home Care is een nieuw onderdeel van moderne zorgverlening. Begrippen die een onderdeel van Home Care zijn, zijn bijvoorbeeld �self-management� en �telemedicine�. De pati�nt speelt een belangrijke rol in het Home Care-proces. Het wordt mogelijk gemaakt voor de pati�nt om vanuit huis, of op het werk, toegang te krijgen tot de zorgverlening via het eigen elektronische pati�nten dossier (EPD). Vergelijk het met elektronisch bankieren, waarin de eigen bankrekening beheerd kan worden en allerlei handelingen kunnen worden uitgevoerd. CuraRata heeft Home Care volledig ge�ntegreerd met het EPD en het voorzien van individuele informatie voor de pati�nt.

Ook biedt Home Care de mogelijkheid om de ziekte, het medicijngebruik en de kwaliteit van leven te bewaken, om laboratoriumonderzoek thuis te verrichten en de mogelijkheid om afspraken met zorgverleners te plannen of te wijzigen. Ook een elektronisch consult (e-consult) met de medisch specialist is mogelijk. Er zijn nog veel andere mogelijkheden voor Home Care denkbaar. Deze worden momenteel ontwikkeld en zullen later worden toegevoegd. Een uitgangspunt van Home Care is dat deze vorm van zorginnovatie gericht moet blijven op serviceverlening, kwalitatieve zorg en betaalbaarheid.

ZOEK

OK