CuraRata in 4 stappen

U beschikt over een verouderde versie van flash.
Download hier kosteloos de nieuwste versie.

Het doel van zorgverlening is het voorkomen van ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van pati�nten die lijden aan een ziekte. De laatste jaren is er sprake van een explosie van innovatieve methoden in informatie- en techniek. Dit biedt de mogelijkheid om de zorgverlening in belangrijke mate te vernieuwen. Het is onze taak om deze innovaties mogelijk te maken! Binnen de huidige zorgverlening is het nog niet goed mogelijk om deze technologische vooruitgang effectief en effici�nt toe te passen. Daarom is het zaak om te komen tot een nieuwe organisatievorm van de zorgverlening: CuraRata.

Het proces van CuraRata bestaat uit vier stappen en is goed te vergelijken met een boerderij:

Stap 1. Organiseren (Bewerken van de grond)

Per ziektebeeld wordt er een traject gecre�erd dat voor de individuele pati�nt is ingericht. De pati�nt geeft hierbij toestemming om anoniem medische gegevens op te laten slaan en biomateriaal af te geven.

Stap 2. Verzamelen (Zaaien)

Nu vindt het daadwerkelijke verzamelproces plaats. De pati�nt draagt voor een belangrijk deel bij aan het aanleveren van de gegevens en Deze worden continu teruggekoppeld naar de pati�nt. De belasting voor de pati�nt is minimaal omdat vanuit huis de medische status kan worden geopend en bijgewerkt. Ook is laboratoriumonderzoek vanuit huis mogelijk. Deze en overige medische gegevens worden zo opgeslagen dat ze eenvoudig kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Stap 3. Ontdekken (Groeien)

Vervolgens worden alle gegevens met elkaar samengevoegd en toegevoegd aan overeenkomstige gegevens van grote aantallen gelijksoortige pati�nten. Deze gegevens worden vervolgens met de allernieuwste technieken geanalyseerd. Dit levert nieuwe inzichten, verbanden en ontstaanswijzen van het betreffend ziektebeeld op.

Stap 4. Innoveren (Oogsten)

Tenslotte worden er, na toetsing van de bruikbaarheid van de informatie die afkomstig is uit de vorige stap, aanpassingen gemaakt in de individuele zorg van de pati�nt. Opnieuw begint daarna stap 1 om deze aanpassingen in de praktijk te brengen en het zorgproces te reorganiseren. Het hele proces herhaalt zich theoretisch tot het moment van volledige controle over het ziekteproces of genezing.

ZOEK

OK