Is CuraRata lucratief?

Wat levert CuraRata de economie op? Dat is lastig te beantwoorden, maar we kunnen wel een aantal belangrijke inkomsten en kostenbesparingen noemen:

  1. CuraRata beoogt primaire en secundaire preventie. Ofwel: minder mensen worden ziek en zieke mensen worden minder ziek. Dat betekent dat de directe zorgkosten geweldig omlaag zullen gaan.
  2. CuraRata beoogt de re-integratie van chronisch zieke mensen, die immers minder ziek worden, op een flexibele arbeidsmarkt. Laat de chronische zieke pati�nt zich weer gezond voelen en zijn/haar talent en ambitie in het leven weer oppakken! Home Care wordt ook op deze manier ingericht. Dit zorgt dat er minder mensen gebruik maken van de arbeidsongeschiktheidvoorzieningen en dat er meer mensen deelnemen aan het arbeidsproces. Dit zal de indirecte kosten (veelal miljarden euro�s!) van de zorg verminderen. 
  3. Er zullen inkomsten ontstaan door de valorisatie van kennis en zal ertoe leiden dat CuraRata een positief rendement gaat opleveren.
  4. De publieke zorgsector zal worden ontlast en de private sector zal een belangrijke rol krijgen in de zorg. Hierdoor kan de belasting van gemeenschapsgelden sterk gereduceerd worden.

ZOEK

OK