CuraRata in 4 stappen

U beschikt over een verouderde versie van flash.
Download hier kosteloos de nieuwste versie.

Het CuraRata-proces kent een viertal stappen die leiden tot een significante verbetering van de (preventieve) gezondheidszorg. De vergelijking met een boerderij ligt voor de hand en maakt het proces tegelijkertijd duidelijk. De volgende vier stappen beschrijven het proces van CuraRata:

Stap 1 ORGANISEREN (De grond bewerken)

De eerste stap is het opbouwen van de infrastructuur waarin het proces gaat verlopen. Specifieke pati�ntengroepen worden benoemd en er moet toestemming voor deelname aan het proces worden verkregen. De zorgverleners krijgen andere rollen en nieuwe taken binnen gereorganiseerde zorgpaden. De benodigde systemen (ICT, financi�n, HRM etc.) worden voorzien van prestatie-indicatoren zodat een continue monitoring en verbetering mogelijk is.

Stap 2 VERZAMELEN (Zaaien)

Via het individuele elektronisch pati�ntendossier (EPD) en via biobanken wordt continu, 24 uur per dag, bruikbare klinische informatie en moleculaire informatie anoniem opgeslagen in grote �data-warehouses�.

Stap 3 ONTDEKKEN (Groeien)

Al de verkregen data wordt ge�ntegreerd en onderzocht (�data-mining�). Nu kan er worden gezocht naar verbanden tussen moleculaire data en klinische data van grote groepen vergelijkbare pati�nten. Het aantal kan, bij een juiste organisatie, gemakkelijk groter worden dan 100.000 individuen. Dit maakt de betrouwbaarheid van de uitkomsten groot. Wat er wordt onderzocht, wordt voor een groot deel bepaald door de uitkomsten uit het basaal wetenschappelijk onderzoek.

Stap 4 INNOVEREN (Oogsten)

De ontdekkingen worden onafhankelijk getoetst en bekeken op toepasbaarheid, betaalbaarheid en wenselijkheid. Hierna worden de zorgpaden ge�nnoveerd en de zorgverlening voor de individuele pati�nt wordt verbeterd (�Personalized Medicine�). De reorganisatie wordt weer uitgevoerd in stap 1 (Organiseren) waarna een nieuwe CuraRata-cyclus kan beginnen.

ZOEK

OK