Waarom CuraRata?

Pati�nt

�Toen ik hoorde dat ik ziek werd schrok ik natuurlijk enorm. Meteen kwamen er allerlei vragen in me op. Wat zou die ziekte betekenen voor mijn leven? Waar kan ik de beste zorg krijgen? Vergoedt mijn ziektekostenverzekeraar de kosten wel? Kan ik nog een normaal leven leiden, zoals blijven werken bijvoorbeeld? Dankzij de uitstekende voorlichting die het CuraRata-programma biedt, weet ik goed wat mijn ziekte voor mij inhoudt. Daardoor voel ik me nu veel zekerder. Na een intensieve introductie en trainingsperiode door de medische staf kan ik nu meewerken aan mijn eigen zorgverlening door vanuit huis of mijn werk periodiek mijn eigen medisch dossier bij te werken. Ik heb nu echt het gevoel dat ik er controle over heb, wat me een goed en veilig gevoel geeft. Omdat preventie erg belangrijk is in het CuraRata-programma, ben ik er bovendien snel bij wanneer mijn ziekte weer dreigt te verslechteren. Ook wordt er alles aan gedaan om een zo normaal leven te kunnen leiden. Sociaal, maar ook door de flexibele arbeidsomstandigheden die CuraRata op mijn werk heeft kunnen organiseren, gaat het gelukkig prima!�

Dokter

'Alles lijkt tegenwoordig spoed te hebben! De werkdruk is enorm, de werkdagen lang en ik vreesde dat de invoering van het elektronisch pati�nten dossier (het EPD) alleen maar nog meer werk met zich mee zou brengen. Ik heb al nauwelijks tijd om de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en mijn literatuur bij te houden, mijn assistenten goed op te leiden of om wetenschappelijk onderzoek te doen. Bovendien worden elk jaar de budgetten weer krapper zodat innoveren niet meer mogelijk is. CuraRata heeft er voor gezorgd dat er echte verandering heeft plaatsgevonden. Ik kan nu juist meer tijd aan mijn pati�nten besteden. Dankzij de duidelijke focus op effectiviteit is de werkdruk merkbaar afgenomen. Ik heb nu meer tijd om bijvoorbeeld onderzoek te doen en onderwijs te geven. Het lukt nu zelfs weer om jaarlijks innovaties te realiseren en toch binnen mijn budgetten te blijven.�

Wetenschapper

�Van het merendeel van mijn onderzoek heb ik het idee dat het weinig tot niet direct bijdraagt aan de dagelijkse zorg. Ook vraag ik me regelmatig af of ik nog wel kan concurreren met het onder- zoek van de farmaciereuzen en de biotechnologische bedrijven. Er is zo weinig geld beschikbaar voor nieuwe, gedurfde experimenten. Daarbij gaat er heel veel tijd zitten in het indienen van eindeloze nieuwe budgetaanvragen. CuraRata betekende voor mij echt een omslag. Een belangrijk aspect van CuraRata is het translationeel onder- zoek. De door onderzoek opgedane kennis wordt nu rechtstreeks vertaald naar toepassingen in de zorg. De kloof tussen laboratorium en pati�nt wordt zo een stuk kleiner. Dankzij �datamining�, ��n van de pijlers van CuraRata, beschik ik over veel waardevolle gegevens en aanknopings-punten voor verder onderzoek. De kennis die ontstaat uit deze nieuwe manier van werken brengt gelukkig ook wat op. Dat merk ik niet alleen in de waardering voor mijn werk, maar vooral ook in de gegenereerde inkomsten voor nieuw onderzoek.�

ZOEK

OK