Disclaimer

Toepasbaarheid
Deze Cura Rata Website is een LUMC-website. Het onderstaande is van toepassing op alle LUMC-website en op alle informatie en gegevens die via deze website en haar afgeleide websites, waaronder deze Cura Rata website worden aangeboden.

Copyright
Alle elementen (teksten, graphics, enz.) van deze website, inclusief de vormgeving en alle bijbehorende codes, en in het bijzonder het fotomateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Het gebruik van (delen) van de vormgeving en/of inhoud van deze website, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan na voorafgaande, schriftelijk toestemming van het LUMC en/of een (of meer) rechthebbende(n). Toestemming voor het bovenstaande kan worden aangevraagd bij het Directoraat Communicatie van het LUMC.

Het gebruik van het LUMC logo danwel het Cura Rata logo is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het LUMC.

Gebruik van informatie en gegevens
Het is gebruikers toegestaan om voor eigen gebruik informatie en gegevens van deze website over te nemen door deze te kopi�ren, te printen of op te slaan, mits deze website wordt vermeld als bron van die informatie.

Elk ander gebruik van de website, delen daarvan of de informatie die daarop is te vinen, zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia en software is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd bij curarata@lumc.nl

Rechten
Hoewel aan alle pagina's van de LUMC-website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend aan de daarop geplaatste informatie. Het LUMC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van deze of andere LUMC-websites. Het LUMC wijst iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van deze website nadrukkelijk af.

Links naar derden
Links naar derden vallen buiten de invloed van het LUMC, dat voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Het LUMC is niet aansprakelijk voor de inhoud, voor de privacybescherming of voor de diensten die via  websites van derden  worden aangeboden.

Linken naar de LUMC-website
Linken naar deze CuraRata website is toegestaan, mits dit rechtmatig is, m.n. de goede naam van het LUMC of CuraRata daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van het LUMC wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de CuraRata website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, www.curarata.nl. Een link naar de CuraRata website moet bij voorkeur verwijzen naar een zelfstandige pagina in een nieuw browser-venster (target="_blank"). Linken naar andere pagina's vermeld op deze CuraRata website is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd.

ZOEK

OK