Het CuraRata Home Care proces kent de volgende toepassingen

e-Care
Tussen de pati�nt en de zorgverlener vindt een periodieke uitwisseling plaats van gegevens een duidelijk beeld geven over ziekteactiviteit en kwaliteit van leven. Dit zijn combinaties van vragenlijsten en metingen van bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk of bloedwaarden (bijvoorbeeld glucose of ontstekingseiwitten).

e-Farma
Dit maakt het mogelijk om het medicijngebruik in de gaten te houden en dit effectief aan te passen, bloedspiegels of stoffen van medicijnen die achterblijven in het bloed te controleren, bloedwaarden te controleren die te maken kunnen hebben met bijwerkingen en receptenverkeer elektronisch te regelen.

e-Consult
Periodieke consulten of consulten op indicatie kunnen plaatshebben via Home Care (inclusief terugmeldingen van testuitslagen met behandelplannen).

ZOEK

OK