Innoveren

De laatste stap begint met het toetsen van de kennis uit de derde stap in onafhankelijke pati�ntengroepen. Hoe groter de oorspronkelijke pati�ntengroep was (stap 1 en 2), hoe hoger de kans dat de nieuwe kennis betrouwbaar is. Vandaar dat het zo belangrijk is om binnen de huidige zorgsector samen te werken om de cohortgrootte zo uitgebreid mogelijk te krijgen. Een eerste stap is gezet met het Nederlandse Parelsnoer Initiatief!

Nadat de kennis uit stap 3 is getoetst kunnen we beginnen aan de laatste slag: evalueren of de kennis op dat moment geschikt is om de zorgverlening te dienen. Is de voorgestelde innovatie haalbaar? Betaalbaar? Wenselijk? Als alle belanghebbenden het ermee eens zijn worden de zorgpaden ge�nnoveerd en ontwikkeld. Stap 4 eindigt ermee dat er nieuwe zorgpaden worden aangeboden aan stap 1 - (re)organisatie - om zo binnen zorginstellingen de nieuw ontwikkelde zorgpaden te realiseren waarna de CuraRata-cyclus opnieuw kan beginnen. Voor de individuele pati�nt eindigt de CuraRata-cyclus met een terugvertaling van de nieuwe kennis direct naar het individuele dossier van hem of haar. De data die tijdens stap 2, 3 en 4 anoniem zijn geweest kunnen door de arts, met wie de pati�nt een behandelrelatie heeft, worden teruggesleuteld. De pati�nt heeft tijdens de toestemmingsperiode aangegeven of hij/zij dit wenselijk vindt. Met stap 4 komen we momenteel het dichtst bij de individualisatie van de gezondheidszorg, ofwel Personalized Medicine ofwel � CURARATA!

ZOEK

OK