Ontdekken

In de derde stap gaan we de grote hoeveelheid data bestuderen, bewerken en statistisch analyseren. Het ontginnen van alle data wordt ook wel datamining genoemd. Dit kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld de databank gericht vragen te stellen via zogenaamde queries. Ook kan je computers het werk laten doen (computer-based learning) en deze met de juiste aannames en instellingen dag en nacht laten zoeken naar logische verbanden waar we zelf niet makkelijk op zouden komen. Een hele belangrijke stap voorwaarts is de koppeling van de datawarehouses van verschillende ziekten, of juist een koppeling met een datawarehouse van kerngezonde individuen om zo nieuwe kennis te genereren. Dit is een relatief jonge wetenschap die binnen de organisatievorm van CuraRata zeer veelbelovend is. De derde stap wordt gezien als de denktank van CuraRata, met als deelnemers statistici, bio-informatici, wetenschappers, artsen, etc. De derde stap wordt georganiseerd als afzonderlijke entiteit, vergelijkbaar met het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en is verantwoordelijk voor het genereren van waardevolle data die kunnen worden doorgegeven aan de vierde stap: innoveren. Het moge duidelijk zijn dat de input voor de bevraging van het datawarehouse in belangrijke mate voorkomt uit het basaal wetenschappelijk onderzoek. Nieuwe uitkomsten van moleculair onderzoek, vaak op celniveau, kunnen zonder veel moeite worden bestudeerd in zeer grote pati�nten cohorten en gezonde individuen. Een andere belangrijke uitkomst van de derde stap zijn resultaten van de prestatie-indicatoren, kwaliteitsinstrumenten die het systeem elke minuut monitoren en analyses opleveren van mogelijkheden om te verbeteren.

Een deel van de bekostiging van CuraRata gaat komen van de inkomsten die mogen worden verwacht van het vermarkten van de nieuwe kennis uit de derde stap. De valorisatie van dit �intelligent eigendom� is relevant voor de duurzaamheid van CuraRata. Het proces kent immers een hoge initi�le investering en moet zichzelf terugverdienen. Daarnaast beoogt CuraRata de publieke zorgsector op termijn te ontlasten en, waar mogelijk, delen ervan over te hevelen naar de private sector. Het is te verwachten dat er nieuwe bedrijvigheid ontstaat door de opbrengsten van CuraRata. Denk hierbij aan zogenaamde spin-off bedrijven die de nieuwe kennis aanwenden voor nieuwe industrie (bijvoorbeeld nieuwe biotechnologische bedrijven of farmaceuten). Ook wordt het vestigingsklimaat in Nederland voor de biomedische industrie uitermate aantrekkelijk als de huidige zorgsector processen als CuraRata zou omarmen. Stap 3 eindigt met een hoeveelheid nieuwe kennis die overgeheveld kan worden naar de laatste stap in het proces: innoveren.

ZOEK

OK