Verzamelen

Nadat in de eerste stap (organiseren) de bouwgrond en de bouwstenen voor CuraRata zijn voorbereid, kunnen we beginnen met de tweede stap: verzamelen. We onderscheiden verschillende vormen van informatie:

  1. De informatie tussen de pati�nt en de arts die ook in de huidige zorgverlening gangbaar is. Deze wordt in het EPD opgeslagen als pati�nteninformatie.
  2. De informatie die bestaat uit gevalideerde datasets over het betreffend ziektebeeld welke in de meeste gevallen is opgenomen in (inter) nationale richtlijnen over dat ziektebeeld of gerapporteerd is in de wetenschappelijke literatuur. 
  3. Moleculaire informatie uit lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld uit DNA of uit weefselmonsters. Welke moleculaire informatie wordt bepaald door het basaal wetenschappelijk onderzoek of door de informatie die voorkomt uit de derde stap: ontdekken.

De informatie uit 2 en 3 wordt geanonimiseerd bewerkt en opgeslagen. De uitkomsten zijn dus niet zonder meer herleidbaar naar de individuele pati�nt. Dit is vastgelegd in het Biobank Reglement. Het verzamelen gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar! Alle bruikbare data worden benut, vergelijk dit met het recyclen van papier en glas. Via Home Care doet de pati�nt in belangrijke mate mee met de input van de informatie, en behoudt ook inzicht in de door hem/haar aangeleverde data.

ZOEK

OK