Organiseren

U beschikt over een verouderde versie van flash.
Download hier kosteloos de nieuwste versie.

Het doel van zorgverlening is het voorkomen van ziekte (primaire preventie), het verbeteren (herstellen) van de kwaliteit van leven en, wanneer van toepassing, het verbeteren van de levensverwachting van pati�nten die lijden aan een ziekte (secundaire preventie). De laatste jaren is er sprake van een explosie van innovatieve methoden in informatie- en bio-analytische technologie�n, nieuwe manieren van zowel data-analyse als analyse van biomateriaal. Dit biedt de mogelijkheid om de zorgverlening in belangrijke mate te innoveren. Het is een kerntaak van zorgverleners en wetenschappers om deze innovaties waar mogelijk te implementeren. Binnen de huidige infrastructuur van de zorgverlening is het nog niet goed mogelijk om deze technologische vooruitgang effectief en effici�nt toe te passen. Daarom is het zaak om te komen tot een nieuwe organisatievorm van de zorgverlening. Hierdoor kunnen door translationele geneeskunde inzichten verkregen worden uit basaal wetenschappelijk onderzoek. Deze kunnen dan zo direct mogelijk worden toegepast in de dagelijkse zorgverlening. Dit vraagt dus om een structurele aanpassing van de huidige infrastructuur.

ZOEK

OK