Samen sterk

In 2006 is het LUMC gestart met een pilot voor het ziektebeeld Inflammatoire Darmziekten (IBD). Het succes van CuraRata hangt af van grote aantallen participerende pati�nten. Dankzij een grote overheidssubsidie van het Ministerie van OCW voor het Parelsnoer-project worden alle acht Nederlandse Universitair Medische Centra voorbereid op het verzamelen van de benodigde gegevens van grote aantallen pati�nten.

ZOEK

OK