CuraRata, de basis

U beschikt over een verouderde versie van flash.
Download hier kosteloos de nieuwste versie.

Een grote stap op weg naar genezing dankzij integratie van zorg en onderzoek
Van de meeste chronische ziekten en vormen van kanker weten we niet precies wat de oorzaken zijn. De huidige behandelvormen zijn vaak ontoereikend om een goede kwaliteit van leven voor pati�nten te garanderen. Omdat een beter begrip van ziekten kan leiden tot betere behandeling, is gedegen wetenschappelijk onderzoek daarom essentieel. Gelukkig gebeurt dit ook. Opvallend genoeg staat dit onderzoek grotendeels los van het proces van zorgverlening. Dit betekent dat waardevolle data dagelijks verloren gaan. Omdat de kosten voor zowel het wetenschappelijk onderzoek als die van de zorgverlening buitengewoon hoog en nauwelijks beheersbaar zijn, dreigt dit een groot maatschappelijk probleem te worden. De hoogste tijd dus voor een oplossing.

Weten = genezen
CuraRata biedt die oplossing. CuraRata is een vernieuwend zorgproces waarmee screening en zorgverlening voor complexe aandoeningen, zoals chronische ziekten en kanker, individueel wordt en vorm krijgt binnen een researchomgeving. Met maar ��n doel: preventie en genezing.

Van effici�nt naar effectief
CuraRata is ontwikkeld vanuit het besef dat er naast een effici�ntere zorgverlening grote behoefte is aan een effectievere zorgverlening. Zorgverlening met als ultiem doel � en dat klinkt logisch � preventie en genezing. De tijd is er rijp voor. Dat blijkt wel uit de grote technische vooruitgang in het wetenschappelijk onderzoek en in innovatieve technieken. Deze zouden ons in staat moeten stellen om het ziekteproces veel beter te bestuderen, waarna de resultaten direct terug zouden kunnen worden terugvertaald naar de individuele pati�nt. Optimale invoering van deze translationele geneeskunde vraagt om een nieuwe procesinrichting binnen de huidige organisatie van de zorg. Dit beoogt CuraRata.

CuraRata, samengevat
CuraRata integreert het wetenschappelijk onderzoek volledig met het proces van individuele zorgverlening en geeft iedere pati�nt een belangrijke rol in het proces. CuraRata is gebaseerd op twee belangrijke principes:

  1. Het proces is afgestemd op het individu en vraagt om participatie van de pati�nt.
  2. Het proces is gericht op preventie van het ontstaan- of van de gevolgen van de ziekte. Het wetenschappelijk onderzoek zal de zorg voor de individuele pati�nt afstemmen op basis van het verwachte ziekteverloop. Hierbij worden factoren ge�dentificeerd die dit verloop nauwkeurig kunnen voorspellen. Het resultaat is personalized medicine, een geheel op maat gesneden behandeling, volledig gericht op preventie.

ZOEK

OK